Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ctvrtek

 Hospodářství
1) primární sektor
    - zemědělství
    - těžba nerostných surovin
    - lov, rybolov
    - lesnictví -> získávání surovin
2) sekundární sektor
    - průmysl -> výroba, zpracování surovin
    - stavebnictví
    - nákladní doprava
3) třetí sektor
    - služby (školství, zdravotnictví, kultura, obchod
    - osobní doprava
4) kvartérní sektor
    - věda, výzkum

Těžba nerostných surovin
 - spjata i s vývojem civilizace
 - ložiska - vyčerpatelná -> neobnovitelný zdroj
 - suroviny: 
    a) paliva: uhlí, ropa, zemní plyn, rašelina, uran => energetický prů.
    b) rudy: železná, olovnatá, cín, měděná
    c) nerudy: vápenec, pískovec, žula, kaolin, keramické hlíny i písek
    (stavební materiály)

Ložiska
a) černé uhlí
 - v Asii, Rusku, KLDR
 - poloostrov přední Indie - IND
 - Velké předělové pohoří - AUS
 - Appalačské pohoří - USA
b) hnědé uhlí
 - Středoruská vrchovina
 - RUS
 - střední Evropa - POL, CZ, DE
c) ropa & zemní plyn
 - Perský záliv, Írán, Irák, S.A. Kuvajt, SA.E.
 - poh. Ťan - Jan - KYRG, CHI
 - Západosibiřská nížina - RUS
 - Východoevropská níž - RUS
 - Borneo, Sumatra, Jihočínské m. - Indonésie, Malajsie
 - Severní moře - GB
 - Mexický záliv - USA
 - záp. a sev. Afrika
 - J. Amerika - VEN
d) uran
 - velká jezera - CAN
 - Austrálie
 - KLDR
 - st. Afrika - NIG, J. Afrika
 - FR
e) rašelina
 - EST, FIN
 - CZ - Šumava, Krkonoše, Jeseníky, Rožnberk, Třeboň
f) železná ruda
 - UKR - Krivoj Rog
 - BR (v rudovcích)
 - SWE
 - Kanada - Labradorský pol.
 - AUS
 - S Afrika - EG
g) mangan
 - J Afrika - JAR
 - BR => tmavé rudy
h) měď
 - Skandinávské pohří - SW
 - Středoevropské nížiny - PL
 - Měděný pás - Zambie, Kongo, Mosambik
 - Severosibiřská nížina - KAZ
 - Altaj - Mongolsko
 - Filipíny
 - Chile
 - JZ, USA, CAN
 - S AUS + Pappa N.G.
ch) Zn, Ni (Zinek, Nikl)
 - KAZ
 - J AUS
 - Velká jezera - CAN
 - Karibské ostrovy
 - Z. J. Am. - Bolívie
 - Sibiř - RUS
 - Ni - Nová Kaledonie, Fiji
i) Pb (Olovo)
- AUS
- USA
- Balkán - BUL, RUM
j) Sn (Cín)
 - Malajsie
 - Peru
 - Čína
k) bauxit = ruda hliníku
 - Maďarsko
 - Jamajka
 - S. Aus.
 - Guinea (Z. AF) => barevné rudy
l) Au (zlato)
 - JAR, Z. AF
 - J. Aus.
 - Sibiř
 - USA - Aljaška
 - BR, Peru
 - PNG
 - ČR - Jílové u Prahy
m) Ag (stříbro)
 - Peru
 - Skalnaté hory (Z. USA)
 - AUS
 - ČR - Kutná hora, Příbram
n) Pt (platina)
 - JAR
 - Sibiř => vzácné kovy
o) polymetalické rudy
 - více kovů
 - CAN
 - RUS

- kamenná sůl - chemický, potravinářský průmysl
- fosfáty - umělá hnojiva, chem. prům. - CHI, MAR
- kaolin, keramické hlíny
 -> stavební materiál

- drahé kameny:
a) diamant
 - J. Stř. Afriky (JAR, Limb)
 - AUS
 - Sibiř
 - BR
b) grafit 
 - Madagaskar
 - IND
 - Čína
 - Český Krumlov (-> Koh-i-Noor)

Průmyslová výroba
- celosvětově - nejmeněí zaměstnanost (20% ekonom. aktivního ob.)
 -> rozvojové státy - většina v zemědělství
 -> vyspělé státy - spíše služby
 - v průmyslu pracují spíše stroje než lidé
 - hlavní znečisťovatel životníh prostředí, ale největší produkce výrobků (70%)
 - největší část HDP
- teď nejvíce v Číně a Asii - mnoho lidí, levná pracovní síla
 - dříve ve vyspělejších (VB, USA, DE) dnes jen veden jako společenstvíKlasifikace
- podle původů výrobků:
  - těžební
  - zpracovatelský
- podle funkce výrobků:
a) těžký
 - stroje, zařízení do továřen - montážní listy
 - hutnický prům. - kutání
 - chemický prům. některé výrobky
 - energetika
b) lehký (spotřební)
 - oděvní prům.
 - potravinářský
 - sklářský - ČR (dřevo, pískovec)
 - dřevozpracující
 - farmaceutický, kosmetický (chemie)
  => zpracovatelský průmysl

- lokalizační faktory:
 - podmínky rozmístění prům. výroby
 - suroviny, informace, pracovníci, kapitál...
 (Japonsko nemá nic, dováží z AUS = bohaté)
a) přírodní
 - suroviny (podloží), voda, podnebí, geologická stavba (jaderné elektrárny, chem. továrny)
b) společenské
 - poptávka, dostupnost, vědecko-technický pokrok, úrověn ekonomiky státu, kvalifikovaná pracovní síla, kapitál, politická situace

 
- rozmístění průmyslu:
 - bodový charakter (zemědělství - plošný)
 - určuje se koncentrace
 - centra pr.:
1. USA - z pobřežím Velká jezera, Chicago, Toronto, Detroit, NYC)
2. výcho. Asie (JAP, Čína)
3. NIZ - nově industrializované země
 - Taiwan, Hongkong, Singapur, Thajsko, Malajsie, Indonésie
 - asijiští tygři
4. Z Evropa - Anglie -> FR -> Benelux -> DE
- výroba se přesouvá do rozvojových (levní pracovní síla, živ. prostředí)
 
Elektronický a elektrotechnický průmysl
- spotřební
- strojírenský průmysl (40% z něj)
- rychle se rozvíjí (od 90. let)
- pracovní síla nemusí být moc kvalifikovaná
- levná pracovní síla
-> východní Asie (KLDR, CHI), Indie - rozvojové
- centrály - vysoké kvalifikace (věda, výzkum)
  -> vyspělé státy:
     - USA - Sillicon Valley
     - JAP

- AT & T
 - am. telekomunikační společnost
 - Dallas, TX - centrála
 - nějakou dobu největší spol.
 - 1983 (A.G. Bell - 1876 telefon)

- Hewlett Packard
 - palo Alto, CA
 - 1939
 - informační technologie
 -> monitory, fotoaparát, počítače, tiskárny

- Apple
 - 1976 - Jobs, Wozniak, Wayne
 - Cupertino, CA
 - elektronika - Mac  OS, Iphone, iPad...

- IBM
 - přední v informačních technologiích
 - NY
 - počítačový SW, HW, služby

- Verizon
 - telekomunikace -> mobily
 - N. Jersey

- Samsung
 - 1938, Jižní Korea
 - spotřební el. - počítače, mobily, dom. spotřebiče

- NTT
 - 1952
 - Tokio
 - pevné linky, mobily, připojení, televize, služby
 - vlastní vláda

- Sony
 - Tokio
 - 1946
 - herní konzole, počítače, fotoaparáty, televize

- další: Toshiba, Acer, ASUS, Lenovo, Dell

Hutnictví
- těžký průmysl
 - výroba železa, oceli (metalurgie)
 - největší vzrůst - průmyslová revoluce (1/2 20. stol)
 - po 2. sv válce význam klesá - škodliviny
  - ve vyspělých zemích - nyní spíše v rozvojových (CHI, IND, BR)
 - nárok na čistotu kovů, slitin
 - rozmístění - dříve vázáno na těžbu rudy, uhlí
   -> VB, DE, FR
   - dnes - menší spotřeba uhlí
   - továrny nejsou vázány na těžbu
   - cena dopravy (přes oceán - BR -> Ev.)
    - tankey, rudovce
    - přísvy Dunkerque (FR), Brémy (DE, Janov (IT) 

a) železo (Fe)
- CHI (60%), JAP, RUS, CAN, KLDR, IND
b) ocel (Fe+Mn)
- CHI (46%), JAP, USA
- Lucembursko, i v ČR

 
Energetika
- zdroje energie:
a) tradiční = neobnovitelné
 - fosilní paliva - uhlí, ropa, zemní plyn
 - vznikaly miliony let
b) alternativní = obnovitelné
 - vodní, solární, větrná, geotermální (Země), z biomasy

- typy elektráren:
 - solární, větrná, vodní, tepelná, jaderná
 - největší produkce a spotřeba - vyspělé státy
   --> průmyslová výroba
   - USA, Čína, RUS, JAP, IND, CAN, DE, FR

- zdroje:
1) Neobnovitelné
a) klasické - fosilní paliva (+lignit, antranit)
  - uran
b) alternativní - syntetická paliva
  - ropné břidlice a písky
2) Obnovitelné
a) klasické - vodní (akumulační, průtočné, přečerpávající)
  - biomasa
b) alternativní:
 - vodní: přílivová, příbojová
 - biomasa
 - větrná, sluneční, termální

- jaderné elektrárny - USA, FR, JAP, RUS, Korea, (DE - už ne 2011)
 - největší producenti
 - FR, SLOV, BEL, UKR, VB, SWE
 - největší podíl výroby energie z jaderných el. (např. USA 19%, JAP 18%)

- vodní elektrárny:
 - Paraguay, BR, NOR, RAK, CAN, VEN, Švýcarsko, NZ
  --> pro svou spotřebu
 - RUS (Sibiř), CHI
  --> velký význam pro oblast

- vodní:
- největší přehrady:
 - tři soutěský - Jang-c-tiang (Chi)
 - Itaipu - Paraná (BR/Paraguay)
 - Guri - Paraná (VEN)
 - Grand Coullei - Columbie (USA)
 - Sajansko - Šušenská, Krasnojarský - Jenisej (RUS)
 - Churchull Fallfs - Churchill (CAN)

- jaderná v ČR - Dukovany, Temelín
- vodní v ČR - Dlouhé Stráně, Orlík, Slapy, Lipno, Dalešice
- tepelné v ČR - hnědé uhlí -> podkrušnohoří, Počerady, Mělník, Hodonín

Chemický průmysl
 - význam narůstá
 - spjat s vědou
a) těžký
1.- petrochemický ( zpracování ropy)
    - finančně náročný - vyspělé státy i těžící
    - kvalifikovanost pracovníků
- lokace
  - v přístavech, podél ropovodů - robinérie (továrny na zpracování)
  - úprava probíhá frakční destilací
  - produkty - benzín, nafta
   - planový olej, toplné oleje, plasty, mazací oleje (vazelína)
- největší producenti:
 - USA, JAP, CAN, Z. Evropa, KOR, CHI (finální výrobky)
     - také Perský záliv (polotovary)
2.- plasty - nahrazují přírodní materiály
     - široké uplatnění - obalové materiály, stavba....
     - některé se v přírodě rozloží
     - spjaté s vědou, výzkumem
     - náročné -> vyspělé státy
3. anorganická chemie
    - kyseliny, zásady, soli, umělá hnojiva, pesti, herbicidy
    - H2SO4, HNO3, HCl
    - JAP, CHI, RUS, Z. Evr, USA
- lokace - u vody (řeky) -> čističe
4. gumárenský
 - nejprve kaučuk - dochází
 -> dnes syntetický (uměly) z obělovin a brambor
5. výroba umělých vláken - nanovlákna
 - 50% v Asii
 - syntetická/přírodní

b) lehký
1. farmaceutický
- výroba léčiv
- výzkum velmi drahý
-> vyspělé - DE, SW, CAN, FR, USA

Strojírenský průmysl
- vedoucí obou prům. výroby
(těžké)
- vyrábí - strojní zařízení do továren - zde se vyrábí výrobky
- merbanizace, antomatizace
  - dopravní prostředky (nákladní auta - tankery & osobní)
  - těžební stroje - hutě, doly
  - elektrárny - zařízení (Škoda - jaderné)

- elektronika, elektrotechnika (lehké)
(přesné)
- přesné strojírenství:
  - optické přístroje
  - měřící technika
  - zdravotnické přístroje

(střední)
- zemědělské stroje
  - menší stroje v továrnách
  - stavební stroje
  - linky v potravinářském průmy.
  - většina nákladních aut (kamiony)

- lokalizační faktory
 1) dostupnost prac. sil
  - prac. síla - množství, kvalifikace
 2) trh, spotřeba
  -> poblíž velkých měst

- rozmístění - vyspělé státy (90%)
  - Z. (Stř.) Evropa
  - USA, CAN
  - nvoě industrializované - asijští tygři - JAP, CHI, TAIW, JK

- vývoz/dovoz - až 50%
- odvětví:
 - Dopravní prostředky
- doprv. auta
- letadla, vlaky, lodě, MHD
(osobní automobily)
- oblasti - cent. Anglie
  - USA, CAN, Detroit (ek. problémy)
  - po válce - J, JV Asie (CHI, JAP, Korea)
   -> levnější prac. síla
  - DE - BMW, VW
  - Anglie - železniční doprava, ustupuje
   - pouze rychlovlaky (FR, DE, JAP)
  - letecká dopr. - vysoce kvalifikovaná prac. síla
     - Airbus (FR, Boeing (USA), Comcord (FR)
     - továrny daleko od měst
     - důležitá věda a výzkum
- investiční strojíčenství - celá továrna/elektrárna
                                           - nově

Dřevařský, papírenský průmysl
 - lehký i těžký, zpracovatelský
 - papír, nábytek, zápalky, dýky, celulóza, stavebnictví
-> skupina oborů
- lokalizační faktory: přírodní zdroje (továrny u lechů)

papír
 - výhoda - dají se recyklovat 
  - USA (80%)
  - ve vyspělých zemích více než 50%

- ve vyspělých státech na ústupu - moderní technologie
 - v Asii teď největší spotřeba papíru - pozadu

- rozšíření
 - RUS (Sibiř, CAN, SKandinávie, USA (SV), CHI
 - výroba papíru - severní lesy
- BR, IND, INDON, MAL, THAI
 -> výroba nábytku - tropické lesy
 - bambus, týk
 - S, Z. Afrika, Asie, J. Amerika (andské sáty)
 -> výroba topivového dřeva

- Keramický průmysl 
- lehký spotřební
- z keramických hlin - lupky (hrubší)
- z kaolinu - porcelán
  - příměsi - vápenec, živce
- nízká ekologická zátěž
- význam - spotřební - kuchyně
   - stavební hmoty - dlažba, obklad, izolační materiál
   - CHI, Evr. - míšeň (Belgie, Itálie)